Agentschap Telecom

Bij Agentschap Telecom (AT) werken we aan een veilig verbonden NederlandEen Nederland dat kan rekenen op goede, betrouwbare en (cyber)veilige communicatie- en IT-netwerken. Met ingang van 1 januari 2023 heten wij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Wat we doen

In onze samenleving is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur enorm belangrijk. AT voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Hoe we dat doen

We zien dat Nederland in transitie is. We verkeren zowel in een digitale als in een energietransitie. De betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur en van diensten en netwerken in de elektriciteitsvoorziening is hierbij van enorm belang. Agentschap Telecom borgt met toezicht, onderzoek en signalen het vertrouwen in de beide transities. Vaak in samenwerking met andere toezichthouders, bedrijven en kennisinstituten, want de digitale transitie vraagt om domein-overstijgende samenwerking.

Tijdens het Jaarfestival is Agentschap Telecom bij de volgende sessies betrokken:

Hoe voorkomen we een digitale vertrouwenscrisis? 

Een quantum sprong naar verantwoorde quantumtechnologie

Daarnaast verzorgt Agentschap Telecom de learning table: Hoe pakken we door met post-quantum cryptografie?