Digivaardig in de zorg

28/08/2018

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. De komst van e-health betekent dat iedereen die met de zorg te maken heeft naast zijn zorgcompetenties ook digitale competenties moet hebben. Dat is nieuw. Sommigen vinden het leuk, anderen eng. Om deze digivaardigheden bij verschillende groepen te stimuleren heeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het initiatief genomen om een coalitie Digivaardig in de zorg te vormen.

Tijdens de sessie op het jaarcongres zal onder andere aandacht worden besteed aan de I-nurse/digicoach. Een zorgverlener die binnen zijn of haar organisatie de collega’s helpt met het implementeren van de digitale ondersteuning. Ook het initiatief de parelketting komt aan bod waarin elke maand een andere bestuurder van een zorgorganisatie wordt uitgelicht die iets innovatiefs doet. Na een jaar wordt er een prijs uitgereikt aan de meest innovatieve bestuurder.Terug naar actueel