Privacy by Design Community

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) is Privacy by Design een ‘hot topic’. Daarom hebben het PI.Lab en ECP de handen in een geslagen om het onderwerp verder te brengen. Dit doen wij samen met u in de ‘Privacy by Design Community’. Doel van dit netwerk is om kennis over privacy by design methoden en technieken te verspreiden en om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken voor PbD vraagstukken.

activiteiten overleggen vergaderen

Doe mee met Privacy by Design!

Activiteiten

7 november 2017 – Privacy by Design III – privacy by design in de energiesector

Op dinsdag 7 november kwamen publiek-private partijen vanuit de energiesector bij elkaar op een bijeenkomst van ECP in samenwerking met het PI.Lab om te leren en discussiëren over privacy-by-design.

Ook in de energiesector speelt een verantwoorde omgang met persoonsgegevens een belangrijke rol. De opkomst van het Internet der Dingen, de integratie van zelf opgewekte energie in het energienet en de energiebehoeften van de elektrische auto leiden tot aanzienlijke hoeveelheden persoonsgegevens die verwerkt moeten worden. De ontwikkelingen leiden tot een gedetailleerd inzicht in het eigen energieverbruik voor consumenten, een betere distributie van energie, beter inspelen op behoeftes, en zo voort, en zo voort. Dit maakt ook de behoefte groter naar de juiste privacy strategieën.

Marc van Lieshout (TNO/PI.lab) introduceerde onze twee sprekers vanuit de energiesector die de genodigden meenamen in hun kijkje in de keuken. Boas Bierings van Enexis legde uit hoe Enexis binnen hun organisatie met het privacyvraagstuk aan het werk is geweest.

Bob Kronenburg (Tippiq) gaf ons inzicht in de ontdekkingsreis achter een trust-platform. H

Na de soms wat verhitte discussie, gaf Ad Reuijl (CIP) een kijkje in de keuken welke tooling vanuit het CIP geleverd wordt om grip te krijgen op privacy.

Een mooie middag met veel stof tot nadenken en tegelijkertijd mooie cases uit de praktijk.

Presentatie CIP ECP-PI-Lab
Presentatie Tippiq Privacy by Design III
Presentatie Enexis Privacy by design III
Presentatie ECP-PIlab Privacy by Design III

22 februari 2017 – Privacy by Design II – Privacy by design in de zorg

Om dieper in te gaan op het gebruik en de implementatie van PbD, zoomden wij op 22 februari in op het zorgdomein. Privacy in de zorg spreekt als geen ander domein tot de verbeelding, want een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens kan hiervan levensbelang zijn. Aan de hand van specifieke casussen bespraken wij de juridische, organisatorische en technologische vereisten en mogelijkheden om tot een succesvolle PbD aanpak te komen.

Verslag Privacy by Design II
PbD II Presentatie MedMij en Privacy Theo Hooghiemstra
PbD II Presentatie Marc van Lieshout PI.Lab TNO
Presentatie PbD II Bart Jacobs Radboud Universiteit Nijmegen

 

21 november 2016 – Privacy by Design I – introductie, verkenning en pia’s

Tijdens deze deelnemersbijeenkomst in Nieuwspoort werd de huidige stand van zaken rond privacy by design, de beloften en de knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden gepresenteerd en geïllustreerd. Onder andere Carlos Montes Portela van Enexis, Rob van der Veer van SIG en Jeroen van Puijenbroek van de Radboud University Nijmegen vertelden over hun bevindingen over de praktijk van privacy by design en privacy impact assesments.

Verslag Privacy by Design I
Presentatie Rob van der Veer, SIG
Presentatie Jeroen van Puijenbroek, Radboud University Nijmegen
Presentatie Marc van Lieshout, PI
Presentatie Jaap-Henk Hoepman, PI
Presentatie Carlos Montes Portela, Enexis