Young digital leadership – jongeren als (digi)helden

Tijdens deze sessie, onder leiding van de HCA-ICT, komen opleiders, jongerennetwerken, studenten en jonge ondernemers aan het woord en gaan we kijken wat de kansen en uitdagingen zijn van de jonge generatie en op welke manier organisaties en opleiders hier mee om gaan. NextGen, het jongerennetwerk van NLdigital, verbindt jonge talenten uit de digitale sector en biedt…

Metaverse: op weg naar het platform van de toekomst

Metaverse: een hype, slechts een videospel, oude wijn in nieuwe zakken of een (r)evolutie en het nieuwe internet? Waar experts het in ieder geval over eens zijn is dat de ontwikkeling van de Metaverse medebepalend gaat zijn voor de toekomst van onze digitale wereld. Veel organisaties (publiek en privaat) werken vanuit verschillende perspectieven aan deze…

Een quantum sprong naar verantwoorde quantumtechnologie

Door ECP-deelnemers wordt in samenwerking met Quantum Delta Nederland gewerkt aan een stappenplan om vroegtijdig zicht te krijgen op de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van quantum. De verantwoorde introductie van quantumtechnologie in organisaties is een complexe opgave waarin niet alleen de techniek ontwikkelt, maar ook de ideeën van mensen in de organisatie over de techniek…

Focus op Cybersecurity

In onze gedigitaliseerde wereld is cybersecurity meer dan ooit een topic. Zowel voor bedrijven, als voor burgers in Nederland. Maar hoe geven we richting aan de uitdagingen die er zijn? Want wat komt er eigenlijk allemaal op ons af? Onderzoek naar trends, naar nieuwe innovaties, maar ook voorlichting zijn van groot belang om de mens…

Hoe voorkomen we een digitale vertrouwenscrisis? 

Een leven zonder de cloud is ondenkbaar. Anno 2022 leven we in een volledig gedigitaliseerde samenleving. Naast geweldige kansen brengt dat ook risico’s met zich mee. Dat vraagt om regulering maar de vele wetten en regels die vanuit Europa onze kant op komen, maken het moeilijk om door de bomen nog het bos te zien….

Ethiek in de praktijk

Ethiek rond technologie neemt vaak de vorm aan van het voldoen aan kaders en controle door experts in de vorm van opgestelde vragenlijsten. Begeleidingsethiek begint vanuit de praktijk en gaat uit van de ethische kracht van betrokkenen, die samen komen tot ethische handelingsopties. De eerste ervaringen van deze bottom-up ethiek zijn veelbelovend. In deze sessie…