Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen

Zonder energie is er geen digitalisering en zonder digitalisering geen energiesysteem. Onze systemen voor energie en technologie, communicatie en data raken steeds meer met elkaar verweven. Digitalisering biedt kansen en nieuwe mogelijkheden voor de energiesector. Topsector Energie en Topsector ICT slaan de handen in één voor daadkrachtige innovaties en toekomstgerichte samenwerkingen met betrekking tot het…

Het paradigma van digitale soevereiniteit

Bedrijfsprocessen veranderen, hele ketens gaan over de kop. Het paradigma rond digitale soevereiniteit in Europa vormt zich rond normen, waarden en wetgeving. Op individueel niveau, bij de burger, willen wij uiteindelijk de vrijheid krijgen om zelf te beslissen en weten waarop je beslist. Maar hoe verhoudt dit zich dit tot de geopolitiek, zelfs als Nederland…

Hoe wordt het internet weer van ons allemaal?

In coronatijd is eens te meer duidelijk geworden dat we steeds afhankelijker van het internet zijn. Dat geldt zowel voor de internetinfrastructuur als voor de vele internettoepassingen zoals Teams, e-mail en Whatsapp die we dagelijks gebruiken en die voor ons welzijn en een bloeiende economie van vitaal belang zijn.   Die systemen worden echter steeds vaker…

Informatiepositie van de burger versterken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft als ambitie om de informatierelatie tussen overheid, bedrijfsleven en burger te verbeteren. Onpersoonlijke data moet niet hetgeen zijn dat centraal staat, maar de mens, diens informatie en persoonlijke levenssfeer. Informatie moet beter aansluiten bij de leefwereld en zorgen dat de leefomstandigheden beter worden door zorgvuldige informatievoorziening. Informatie mag…

AI Act: Van uitdaging naar kans

Met Europese wetgeving zoals de AI Act die de Europese Unie momenteel aan het ontwikkelen is, gaat de EU een eigen weg in en zet zich in zekere mate af tegen andere regio’s door streng te reguleren en de menselijke kant van AI een belangrijke rol te geven. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe…