Partnerbijeenkomst Alert Online

Op donderdag 23 juni vond de tweede partnerbijeenkomst van Alert Online plaats! Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Met name tijdens de cybersecuritymaand zetten partijen zich in om deze doelen na te streven. We gaan graag in gesprek om zoveel mogelijk partners en andere organisaties te enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren om in oktober tijdens de cybersecuritymaand een of meerdere activiteiten te organiseren. Activiteiten die het bewustzijn van cybersecure gedrag stimuleren onder je eigen achterban. Denk aan medewerkers, klanten of relaties.

Meer weten over Alert Online? Kijk op de website.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig
  • Alert Online

    Alert Online richt zich via het partnernetwerk op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Alle partners van Alert Onl... + Meer over Alert Online