ECP Deelnemersspecial: Kinderen en hun digital footprint

Datum: Dit event is verplaatst naar 18 juni
Tijd: 14.00 uur inloop, 14.30 – 17.00 uur inhoudelijk programma, met aansluitend een borrel
Vorm: mogelijk een online seminar, meer informatie volgt

Voordat kinderen in staat zijn een mening te vormen over hun digital footprint (alle sporen die iemand achterlaat op het internet en digitale devices), is er online al heel wat over hen te vinden. Met de komst van de AVG wordt er voor het eerst aandacht besteed aan de bijzondere positie van kinderen ten aanzien van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De AVG biedt hen extra bescherming omdat zij minder goed in staat zijn de risico’s en gevolgen te begrijpen. In de praktijk blijkt het echter onduidelijk hoe deze bepalingen uit de AVG precies moeten worden geïnterpreteerd.

Daarnaast blijft de leeftijdsverificatie moeilijk te handhaven en komt de privacy van de kinderen snel in het geding. Volgens de AVG moeten ouders vooraf toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar oud, voordat bedrijven en organisaties überhaupt informatie van kinderen mogen verzamelen. Veel landen hebben de leeftijdsgrens naar 13 verlaagd, maar Nederland houdt vast aan de leeftijd van 16 jaar.

De handhaving moet op een andere manier worden georganiseerd zodat de AVG kan worden ingevuld vanuit een kinderrechtelijk perspectief. Hier is een kritische blik voor nodig. Hoe kunnen bedrijven op een andere manier met de gegevens van kinderen omgaan? Welke gegevens mogen moreel en ethisch gezien worden verzameld?

Er is duidelijk werk aan de winkel. Daarom gaan wij graag op dinsdag 24 maart aanstaande met u en verschillende experts in gesprek tijdens de ‘ECP Deelnemersspecial: Kinderen en hun digital footprint’. Onder anderen Simone van der Hof (Universiteit Leiden en voorzitter Safer Internet Centre Nederland) levert een bijdrage aan deze bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Safer Internet Centre Nederland en het Nederlandse Internet Governance Forum.

NLIGF

Het Nederlandse Internet Governance (NL IGF) is het nationale platform dat jaarlijks input verzamelt om de Nederlandse visie en best practices in te brengen op het mondiale Internet Governance Forum. Het NL IGF is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de beheerder van het .nl-domein SIDN en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

IGF

Het Internet Governance Forum is een neutraal platform dat werd opgericht als discussieforum voor een beleidslijn. Op internationaal niveau wordt met alle belangrijke stakeholders van het internet beleidsproblemen besproken die verband houden met de cruciale delen van het internetbeleid. Het doel is het internet beheersbaar, robust, veilig en stabiel te houden, zodat verdere ontwikkeling mogelijk blijft. Daarnaast dient het platform voor het uitwisselen van informatie en praktijkvoorbeelden en om opkomende problemen op tijd te signaleren om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Het IGF neemt geen beslissingen, maar het is een waardevol platform omdat op deze manier diverse stakeholders en landen zonder mogelijke consequenties met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast kan het nationaal en internationaal beleid bepaald worden door het IGF. Het IGF komt jaarlijks bijeen in verschillende landen en is toegankelijk voor regeringen, de private sector en NGO s. Elk jaar heeft het IGF bepaalde thema’s waaraan de sessies worden opgehangen. Dit jaar zijn de thema’s: Data, Inclusion, Trust en Environment. Uit deze hoedanigheid draagt NLIGF bij aan de organisatie van de sessie “Digital Footprint van kinderen” die naadloos aansluit bij het thema Trust.

Safer Internet Centre Nederland

Het Safer Internet Centre Nederland is het publiek-private platform van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en experts met als doel om kinderen en jongeren (en hun ouders, verzorgers, docenten en hulpverleners) te laten profiteren van de digitalisering.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding rekenen wij op uw komst.

 

Deelname formulier

Ja, ik wil uitgenodigd worden voor events en activiteiten die (mede) door ECP georganiseerd worden.