15-05-2019

Monitor Digitale Geletterdheid- welke ondersteuning wensen scholen?

Programmeren of omgaan met online pesten? Wat moeten kinderen en jongeren kunnen en weten om zich goed te kunnen blijven bewegen in een samenleving waar technologie een steeds grotere rol gaat spelen?

Nu al is er bijna geen beroep meer te vinden waarin geen digitale middelen worden gebruikt. Digitalisering op de arbeidsmarkt zet zich in een rap tempo voort. Over tien jaar ziet de arbeidsmarkt er volledig anders uit dan nu, met beroepen die nu nog niet bestaan en de grootste veranderingen moeten nog komen. Digitale vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. Kinderen moeten veilig en flexibel leren functioneren in de digitale wereld en inzicht krijgen in hoe deze wereld in elkaar steekt.

Digitale Geletterdheid in het Onderwijs-Curriculum

Binnen Curriculum.nu wordt, op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt aan de actualisatie van het curriculum. Digitale Geletterdheid is een van de nieuwe leergebieden die een plaats zal krijgen in dit nieuwe curriculum. Wat kan binnen het onderwijs worden aangeboden waardoor kinderen en jongeren van nu blijvend kunnen meebewegen met en bijdragen aan de veranderende technologie. Want, wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen.

Curriculum.nu is een eind en goed op weg met het vormgeven van digitale geletterdheid in het curriculum. Na de zomer zullen zij dit aanbieden aan de Tweede Kamer. Ondertussen bereiden scholen zich, de een meer dan de ander, voor op digitale geletterdheid in hun onderwijs. Dit gaat niet vanzelf!

Monitor Digitale Geletterdheid- welke ondersteuning wensen scholen?

Met de Monitor Digitale Geletterdheid willen de initiatiefnemers de voortgang van digitale vaardigheden in het PO in kaart te brengen en scholen daarmee inzicht geven in waar zij staan. Daarnaast wordt met het onderzoek in kaart gebracht waar de ondersteuningsbehoefte van scholen ligt en van wie zij deze ondersteuning zouden willen. De Monitor Digitale Geletterdheid is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, in samenwerking met CodePact, Curriculum.nu, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid en mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds.

Met de uitkomsten van het onderzoek:

1. Krijgen scholen zelf meer inzicht in waar zij staan.

2. Zal inzicht ontstaan in mogelijke knelpunten/barrières van schoolleiders en leerkrachten bij de invoering van digitale geletterdheid. Politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen hun ondersteuningsinspanningen gerichter naar behoeften van scholen inzetten.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig