Digiraad

Jaar: 2017

ECP ziet in toenemende mate het belang om jongeren en burgers te betrekken bij maatschappelijk relevante onderwerpen. Publiek- private samenwerking is voor het oplossen van maatschappelijke problemen van belang en het betrekken van burgers is hierbij essentieel.

Jongeren lopen digitaal voorop

De jonge generaties, die van onze kinderen en kleinkinderen, ondervinden de gevolgen van onze beslissingen. Goede vertegenwoordiging van iedere bevolkingsgroep is daarom cruciaal voor een goed functionerende democratie en om de volledige vertaling slag te kunnen maken naar de digitale wereld. Juist jongeren lopen vaak voorop met digitale trends.

Als belangrijk tegenwicht voor de groeiende demografische macht van de ouderen moeten jongeren direct betrokken worden bij debatten over diverse onderwerpen waar zij iets kunnen betekenen; voor hun toekomst. Juist daarom zet ECP zich in voor een PPP-samenwerking.

Digiraad

In 2010 heeft ECP de Digiraad als jongerenadviesraad in het leven geroepen. De jongerenraad schuift aan bij debatten, projecten of fungeert als klankbordgroep waarbij zij kunnen meedenken of in kunnen participeren. Met hun ‘jonge blik’ kijken zij naar vraagstukken die de digitale ontwikkelingen oproepen. Daarnaast staat de Digiraad open voor interessante en informatieve werkbezoeken bij een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie.

In de eerste jaren bestond de Digiraad uit jongeren tussen 12 en 18 jaar, maar in haar huidige vorm betrekt de Digiraad naast scholieren juist ook studenten en young professionals, die als geen ander kunnen reflecteren op de invloed van technologie en ICT en hun verwachtingen ten aanzien van de informatiemaatschappij.

ActiviteitenTerug naar activiteiten