Werkgroep Notice and Takedown

Jaar: 2018

De werkgroep Notice and Takedown valt onder de paraplu van het Platform Internetveiligheid. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het beheer van de gedragscode (evalueren en eventuele wijzigingen doorvoeren) en het delen van kennis en ervaringen rond de werking van de gedragscode in de praktijk.

Notice and takedown Code

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Deze gedragscode is in oktober 2008 gepresenteerd aan staatssecretaris Frank Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken.

De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen. ISP’s en webhosters zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor de informatie die ze hun klanten aanbieden, wanneer zij deze informatie na een terechte klacht niet weghalen. Daarnaast biedt de gedragscode meer duidelijkheid bij het bepalen of een klacht terecht is en welke stappen bij afhandeling gevolgd dienen te worden. In januari 2009 heeft ECP het secretariaat van de werkgroep Notice and Takedown overgenomen van de NICC.

Onderschijvers van de NTD code.

De NTD-gedragscode is van belang voor Internetgebruikers, overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Onderschrijvers:

KPN – (inclusief dochterondernemingen als XS4ALL)
SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)
DHPA (Dutch Hosting Provider Association)
Vereniging ISPConnect Nederland
NLkabel (vereniging van kabelbedrijven met als leden onder meer UPC, Ziggo, CAIW en Zeelandnet)
T-mobile/Online
WeTransfer
Skyscrapercity

Naast de initiatiefnemers zijn de volgende organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van de gedragscode en vinden dit een goede ontwikkeling:

Marktplaats/Ebay
Google.nl
Stichting BREIN
Meldpunt Kinderporno
Meldpunt Cybercrime
Meldpunt Discriminatie Internet
Algemene Inspectiedienst (dienstonderdeel Opsporing)
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Belastingsdienst
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Justitie
Leaseweb
SNB-React
Waterpedia
Stichting Zeker-Online

Bovenstaande partijen zijn bij ons bekend als onderschrijvers, maar dit wil niet zeggen dat deze lijst compleet is. We raden partijen wel aan het ons te melden als ze de code onderschrijven.

De code is te vinden op https://noticeandtakedowncode.nl. In 2017 is deze website ontwikkeld door de code verder uit te leggen, anderstalige versies op te leveren en de achtergrond van te schetsen. Ook is door middel van flowcharts de procedure inzichtelijk gemaakt en bestaat de mogelijkheid contact te leggen met deze werkgroep.

 Terug naar activiteiten