Werkgroep Notice and Takedown

Jaar: 2018

De werkgroep Notice and Takedown valt onder de paraplu van het Platform Internetveiligheid. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het beheer van de gedragscode (evalueren en eventuele wijzigingen doorvoeren) en het delen van kennis en ervaringen rond de werking van de gedragscode in de praktijk.

Notice and takedown Code
In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Deze gedragscode is in oktober 2008 gepresenteerd aan staatssecretaris Frank Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken.

De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen. ISP’s en webhosters zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor de informatie die ze hun klanten aanbieden, wanneer zij deze informatie na een terechte klacht niet weghalen. Daarnaast biedt de gedragscode meer duidelijkheid bij het bepalen of een klacht terecht is en welke stappen bij afhandeling gevolgd dienen te worden. In januari 2009 heeft ECP het secretariaat van de werkgroep Notice and Takedown overgenomen van de NICC.

In het afgelopen jaar heeft de Werkgroep zich naar aanleiding van een verzoek van Minister Grapperhaus gebogen over de vraag om de Gedragscode uit te breiden. Specifiek ging het daarbij om de afhandeling van meldingen afkomstig van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

Dit heeft inmiddels geleid tot een addendum aan de oorspronkelijke Gedragscode.
In het kort is in de nieuwe code aanvullend vastgelegd dat onderschrijvers van de code meldingen van het EOKM afhandelen:
a. zonder zelf te onderzoeken of er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatig/strafbaar materiaal;
b. zonder het EOKM om een vrijwaring te vragen;
c. en te zorgen dat de gemelde inhoud uiterlijk binnen 24 uur is verwijderd.

Achtergrond is onder ander dat de onderschrijvers zelf strafbaar zouden handelen als zij kinderpornografisch materiaal zouden bekijken om te beoordelen of dit onmiskenbaar onrechtmatig/strafbaar is en dat we met het EOKM in Nederland over een erkende en betrouwbare expert voor de beoordeling van dergelijk materiaal beschikken. De aanpassingen aan de gedragscode sluiten overigens ook aan bij de wijze waarop de onderschrijvers in de praktijk met meldingen van het EOKM omgaan.

Een van de doelen van de aanpassing is om een duidelijker onderscheid zichtbaar te kunnen maken tussen de gewone goedwillende partijen in de branche en een beperkte groep zogenaamde ‘bad hosters’. In dat kader is door de werkgroep ook een logo ontwikkeld dat partijen die de Gedragscode toepassen op hun website kunnen gebruiken.

De code is te vinden op https://noticeandtakedowncode.nl.
Indien u meer informatie wenst of uw organisatie onderschrijft deze code is, kunt u zich wenden tot ECP door te mailen naar info[@]ecp.nl of esther.mieremet[@]ecp.nl.Terug naar activiteiten