Beleidsvorming cyber

Jaar: 2017

Het internet brengt vergaande implicaties voor iedere gebruiker met zich mee. Beleid moet daarom zorgvuldig tot stand komen. Reden voor het ministerie van Economische Zaken om de impact van het internet op de middellangetermijnvisie te bepalen. ECP helpt daarbij.

Sinds 2013 heeft ECP, als neutraal platform met een breed draagvlak, sessies georganiseerd waarbij met een divers gezelschap gediscussieerd is over de toekomst van de telecom- en internetmarkt. Niet langer gaat het daarbij alleen over kabels en frequenties (en de daarbij behorende markten); door de ontwikkeling van de technologie en het ontstaan van een informatiesamenleving en kenniseconomie zien we dat het belang van ICT in den brede is toegenomen en dat andere onderwerpen belangrijk worden.

Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Het ecosysteem blijft immers volop in beweging.

Activiteiten 2017

ECP organiseert in 2017 strategische sessies om de wensen, ideeën, kennis en ervaringen van bedrijfsleven, overheid, wetenschap, maatschappelijke instellingen (en waar relevant ook politiek) te inventariseren en met elkaar te confronteren rond onderwerpen die van belang zijn voor het beleid en de agenda van het ministerie van Economische Zaken.

De onderwerpen worden bepaald op basis van onderzoeken, het verkennen van trends, nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten of op basis van vraag en behoefte vanuit het ministerie of de markt. Zo wordt inzicht verkregen in voor het ministerie van Economische Zaken relevante ontwikkelingen die op het snijvlak liggen van bedrijfsleven en overheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over Strategische Sessies, neem dan contact op met Marjolijn Bonthuis via Marjolijn.bonthuis[at]ecp.nl  of 070 419 0309.Terug naar activiteiten