Samen Snel Internet.nl

Jaar: 2019

Door de steeds verder gedigitaliseerd rakende maatschappij en de totstandkoming van de InformatieSamenleving wordt toegang tot snel internet van steeds groter belang. Het project Samen Snel Internet, dat ECP uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, streeft ernaar om alle Nederlanders toegang te bieden tot internet met een minimale (download)snelheid van 30 Mbps.

Buitengebieden

De digitale infrastructuur in Nederland behoort, met meerdere vaste en mobiele aansluitnetwerken, wereldwijd tot de absolute top. Zo’n 330.000 huishoudens en bedrijven hebben niettemin nog altijd geen toegang tot snel internet . Deze aansluitingen bevinden zich primair in wat gedefinieerd wordt als het buitengebied; huizen en bedrijven (bijvoorbeeld boerderijen) die zich buiten stads- en dorpskernen bevinden en dus niet aangesloten zijn op bestaande (glasvezel)netwerken.

Het platform Samen Snel Internet vervult een informerende rol bij het uitrollen van snel internet in Nederland. Het doel van het platform is om initiatieven te voorzien van informatie, stappenplannen en praktische toepasbare middelen die initiatiefnemers tijdswinst opleveren en die de slagingskans van projecten vergroten. Daarnaast is een doel om initiatieven met elkaar in contact te brengen. Het platform moet in de komende jaren de ervaringen van verschillende initiatieven bij elkaar brengen en ondersteuning bieden aan lopende en toekomstige initiatieven. Ook zullen overheden met dit platform ondersteund worden.

Voorwaarde om mee te kunnen doen

ECP beschouwt de toegang tot snel internet als een absolute voorwaarde om mee te kunnen in de ontwikkeling van de InformatieSamenleving. Voor Samen Snel Internet.nl is ECP verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de redactie van het (online) platform.

Middelen

▪ Er is een website in het leven geroepen (www.samensnelinternet.nl) waar mensen kunnen kijken welke, lokale initiatieven werken aan snel internet.
▪ Een informatieve flyer, gericht op lokale overheden, die bestuurders moet ondersteunen in de aanleg van snel internet.
▪ ECP heeft namens Samen Snel Internet in 2017 meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van de aanleg van  snel internet in de buitengebieden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over Samen Snel Internet, bezoek dan de website of neem dan contact op met Aldert de Jongste via aldert.de.jongste[@]ecp.nl of 070 419 0309.Terug naar activiteiten