Platform Internetveiligheid

Jaar: 2017

Veilig internetten hebben internetgebruikers voor een groot deel zelf in de hand. Maar er zijn situaties waarbij de garantie voor een veilig gebruik mede afhankelijk is van de betrokken markt- en overheidspartijen. Het Platform Internetveiligheid heeft als doel de internetveiligheid voor consumenten en bedrijven te verhogen door op strategisch niveau dialoog te stimuleren en initiatieven te ondersteunen.

Wat is het Platform Internetveiligheid?

Informatiesystemen en netwerken raken steeds meer met elkaar verworven. Daardoor neemt de complexiteit toe en is het vaak niet evident welke afhankelijkheden er bestaan en wie waar verantwoordelijk voor is.

Het Platform Internetveiligheid stelt zich ten doel een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid voor internetgebruikers. Het platform biedt een neutrale plaats waar op strategisch niveau dialoog kan plaatsvinden zodat concrete afspraken en initiatieven tot stand komen. De focus ligt op het voorkomen van strafbare en/of onrechtmatige zaken bezien vanuit het perspectief van de consument.

Het platform is opgericht in samenspraak met partijen uit de markt en gebaseerd op de positie in de markt, diversiteit wat betreft de positie in de keten, bereidheid tot actieve participatie en het netwerk met overige partijen. Deelnemers aan het platform zijn:

▪ Google Netherlands B.V.
▪ KPN N.V.
▪ T-Mobile Netherlands B.V.
▪ ECP – Platform voor de InformatieSamenleving
▪ DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland)
▪ Ministerie van Veiligheid & Justitie
▪ Microsoft Nederland B.V.
▪ Nederland ICT
▪ SIDN
▪ Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
▪ VodafoneZiggo
▪ Ministerie van Economische Zaken
▪ Betaalvereniging Nederland

Doelstelling 2017

Voor 2017 is het doel het programma van PIV te verbeteren naar aanleiding van input van leden. Hierbij komt meer focus te liggen op de toegevoegde waarde en zichtbaarheid van het PIV, wat moet leiden tot meer input voor onderwerpen en activiteiten vanuit de deelnemers zelf. Het PIV blijft zich inzetten op strategisch en bestuurlijk doorpakken op digitale veiligheid en het versterken publiek-private samenwerking.

Mede met het oog op visievorming met betrekking tot veiligheid en vertrouwen zal ECP in 2017 een visieboek publiceren.

Rol ECP

ECP ondersteunt en organiseert het platform en zorgt voor vervolg op de vraagstukken die verdere bespreking of gedetailleerde uitwerking behoeven. Zo worden bepaalde thema’s uitgewerkt in werkgroepen gefaciliteerd door ECP.

Highlights

Notice and Takedown
Botnets
Privacy
Partnering and Trust
Secure Software
Abusebestrijding
Internetstandaarden
 Blokkeren Kinderporno (afgerond in 2009)

Meer informatie

Voor meer informatie over het Platform Internet Veiligheid kunt u contact opnemen met Marjolijn Bonthuis via marjolijn.bonthuis[@]ecp.nl of via 070 4190 309Terug naar activiteiten