Open standaarden

Jaar: 2017

De Rijksoverheid stimuleert actief de toepassing van open standaarden bij de gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. Het kabinet schrijft overheden een ‘pas toe of leg uit-richtlijn’ voor. Dat houdt in dat overheidsdiensten open standaarden toepassen, tenzij er steekhoudende argumenten zijn om dit niet te doen.

Doelstellingen ECP met Open Standaarden

ECP heeft twee belangrijke doelstellingen met Open Standaarden:

▪ Het vergroten van de interoperabiliteit tussen de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid. Onder meer door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden.
▪ Bij het gebruik van ICT moet de afhankelijkheid van leveranciers worden verminderd door open standaarden versneld in te zetten. Ook open source software bij gelijke geschiktheid.

ECP biedt partijen voorlichting en een platform voor discussie rond de implementatie van open standaarden door binnen de (semi)overheid en het bedrijfsleven samenwerking te organiseren, en werkt daarbij nauw samen met het Forum Standaardisatie.

Highlights

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over Open Standaarden, neem dan contact op met Jelle Attema, jelle.attema[@]ecp.nl of 070 419 0309.Terug naar activiteiten