Ethiek

Jaar: 2017

Naast het vormgeven en leggen van de bouwstenen van de informatiesamenleving, stimuleert ECP ook het nieuwe denken. Wij vinden het belangrijk om stil te staan bij de ethische vraagstukken van de toekomst nu onze wereld steeds meer verweven raakt met de digitale wereld.

Technologie-kunst

Technologie verandert de samenleving in hoog tempo en de realiteit van de informatiesamenleving van nu is een andere dan die van 20, 10 of zelfs 5 jaar geleden.

In een tijd waarin de wereld sneller dan ooit verandert en waarin oude zekerheden wankelen, speelt de verbeelding een cruciale rol. Kunst kan helpen om door conventies heen te breken, of die juist te bevestigen. Technologie-kunst kan helpen bij de verbeelding van het verleden, heden en de toekomst.

‘’Een positie innemen als passief gebruiker zal niet meer voldoende zijn. Samen met onze deelnemers willen wij gebruikers inspireren om zelf ideeën te creëren over hoe er voor gezorgd kan worden dat we ook in een hoog technologische omgeving, onze levenskwaliteiten zoals vrijheid en veiligheid behouden’’, aldus Arie van Bellen, directeur van ECP.

HIGHLIGHTS

▪ ECP organiseert een jaarlijkse technologie-kunstexpositie op haar Jaarcongres waarin kunstenaars de toekomst van onze informatiesamenleving bevragen en de ethische vraagstukken die nieuwe technologieën met zich meebrengen proberen te duiden.
▪ Sinds 2015 organiseert ECP de Icarus-award; een prijs voor jonge technologie-kunstenaars. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Jaarcongres ECP.
▪ Het boek The Art of Ethics in the Information Society – Mind You kwam in 2016 tot stand met hulp van ECP. Hierin blikken drieëntwintig experts uit de wetenschap, techniekfilosofie en technologie-kunst vooruit op de nieuwe ethische kruispunten die wij in een ‘Hyperconnected Era’ steeds meer zullen tegenkomen.
▪ ECP organiseerde in 2016 meerdere bijeenkomsten over technologie en kunst, zoals:

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over onze activiteiten op het gebied van ethiek en ICT, neem dan contact met ons op via info[@]ecp.nl of 070 419 0309.

Terug naar activiteiten