e-CF

Jaar: 2017

Het e-CF staat voor het European e-compentence framework. Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en zzp’ers maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten. 2017 staat in het teken van het vergroten van de bekendheid met en het verbeteren van de adoptie van e-CF in Nederland.

Terug naar activiteiten