Digital Champion Tineke Netelenbos

Jaar: 2017

Digitale middelen en toepassingen zijn cruciaal voor de Nederlandse economie en samenleving. De Europese Commissie heeft de Europese landen opgeroepen tot het aanstellen van Digital Champions die onderling en met stakeholders in hun land van gedachten wisselen over nationale en Europese vraagstukken over de digitale economie en best practises met elkaar delen.

Eurocommissaris Neelie Kroes heeft in 2011 de Europese landen opgeroepen tot het aanstellen van Digital Champions: personen die ervoor gaan zorgen dat burgers, bedrijfsleven en overheid de voordelen van de digitale economie benutten en daarmee zorgen voor economische groei. In Nederland heeft Tineke Netelenbos op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deze rol op zich genomen. Zij combineert de functie van Digital Champion met haar rol als eSkills ambassadeur in Nederland.

Activiteiten Tineke Netelenbos

Tineke Netelenbos legt, als Digital Champion en voorzitter van ECP, in Europees verband contacten met mensen die zich inzetten voor een beter imago van ICT onder jongeren en onder instromers op de arbeidsmarkt. In dat verband wisselt zij best practices uit. Binnen Nederland is zij ambassadeur van activiteiten gericht op het vergroten van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking en de instroom van ICT-studenten in het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij voorzitter van de KVNR sinds 2008, was zij Minister van Verkeer en Waterstaat (1998 – 2002) en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1994 – 1998).

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de Digital Champion, neem dan contact op met info[@]ecp.nl of 070 419 0309.Terug naar activiteiten