Abusebestrijding 2.0

Jaar: 2016

DINL, DHPA, ISP connect, politie, ACM en OM hebben onlangs samen met EZ en ECP overlegd over het project Nederland Schoon. Het OM heeft moeten constateren dat zij genoodzaakt is met het project te stoppen als trekker, omdat zij weinig handelingsperspectief heeft voor vervolgactie: er is onvoldoende grond om opzet te bewijzen en de hosters aan te pakken met behulp van het eigen instrumentarium van het OM.

Code of Conduct

Parallel hieraan zijn vanuit de hostingbranche ideeën gevormd voor een Code of Conduct om abuse te voorkomen en aan te pakken. In deze ideeën gaat men juist uit van de aanpak zoals gestart in Nederland Schoon, en vindt men deze kansrijk om op voort te borduren. In de ideeën voor de Code of Conduct is transparantie en monitoring van abuse een cruciaal element. De naam wordt ook veranderd, Nederland Schoon was de werktitel binnen OM, ACM en politie, maar leent zich -vanwege de reeds bestaande Nederland Schoon campagne- niet voor communicatie naar andere partijen. Vandaar Abusebestrijding 2.0.

ECP ondersteunt bij de totstandkoming van een dergelijk zelfreguleringsinitiatief en faciliteert het overleg met alle belanghebbenden daarover. Focus van dit instrument is ook het beoordelen van nieuwe klanten, beveiligingsmaatregelen die je neemt, het aansluiten op Abuse Information Exchange en het gebruik van Abuse IO software. De hosters die uit het onderzoek of monitoring tot de slechtste hosters behoren, krijgen dan alle mogelijkheden aangereikt om zich te verbeteren met kant en klare hulp door die code en de geselecteerde best practices. De initiële partijen uit Nederland Schoon ondersteunen het project Abusebestrijding 2.0.

De scope van Abusebestrijding 2.0 in 2017 wordt daarom uitgebreid naar een scope die meer recht doet aan de titel: “Abusebestrijding 2.0 heeft als ambitie het tegengaan van badness in netwerken, waardoor abuse en cybercrime die veroorzaakt wordt door zwakheden in hard- en software bij hosters en bij network owners in het algemeen, zal verminderen”.Terug naar activiteiten